Tất cả bài viết

( Có tất cả 18 bài viết )

Hiểm họa bệnh tật từ nguồn nước nhiễm Mangan

15/11/2020
Tình trạng nước nhiễm Mangan xuất hiện khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt ở những khu vực đang sử dụng nguồn nước giếng khoan, nước sông suối...Những người chưa từng tiếp xúc với nguồn...

Doanh Nghiệp Đồng Hành